Wat is de ziekte van Crohn?


De ziekte van Crohn, ofwel enteritis regionalis, is een chronische ontstekingsziekte van het maag- darmkanaal, waarbij het veelal gaat om de dunne en of dikke darm die is ontstoken. Door de ontstekingen in het maag- darmkanaal wordt de opname van bepaalde voedingsstoffen verminderd in de dunne darm. Hierdoor kan er een tekort aan bepaalde voedingsstoffen ontstaan of is er sprake van gewichtsverlies. Jaarlijks wordt de ziekte van Crohn bij circa duizend mensen vastgesteld.

De oorzaak van de ziekte is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar het zou gaan om een auto-immuunaandoening. Dit laatste betekent dat afweercellen in het lichaam delen van het eigen lichaam aanvallen, waar het bij de ziekte van Crohn gaat om aanvallen op het maag- of darmkanaal.

De verschijnselen van de ziekte begint veelal op een leeftijd tussen de 15 tot 30 jaar. Naarmate de leeftijd worden de verschijnselen veelal heviger. De ziekte begint dan ook meestal mild, waarbij nauwelijks klachten van de ziekte aan het licht komen. Er kunnen periodes voorkomen waarbij de ontstekingen zo hevig zijn, dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is.

Colitis Ulcerosa

Samen met colitis ulcerosa is het de belangrijkste chronische ontstekingsziekte van de darm en worden ook wel (chronische inflammatoire) ontstekingsachtige darmziekten genoemd. De aandoening colitis ulcerosa is een andere aandoening dan de ziekte van Crohn. Bij Colitis Ulcerosa gaat het namelijk om een ontsteking in de dikke darm, terwijl bij ziekte van Crohn de ontstekingen door alle lagen van de darm kunnen voorkomen. Ook is een belangrijk verschil dat de ontstekingen bij Crohn in het hele spijsverteringskanaal kunnen voorkomen, terwijl dit bij colitis ulcerosa alleen gaat om ontstekingen in de dikke darm en endeldarm. Tevens kunnen ook organen buiten het maag-darmkanaal ontstoken raken bij de ziekte van Crohn. Voorbeelden hiervan zijn ontstekingen aan de ogen en/ of gewrichten.

Verschil in ziekte van Crohn

Het probleem bij de ziekte van Crohn is dat het onzeker is hoe de ziekte zich zal ontwikkelen. Soms beperkt de ontsteking zich tot een klein deel van de darm, terwijl er ook gevallen bekend zijn waarbij de ontsteking veel grotere gedeelte van de darm beslaan.

Er zijn verschillen in de ernst en aard van de klachten en het resultaat van de behandeling. Na een behandeling kunnen de meeste patiënten weer een normaal leven leiden, met over het algemeen weinig klachten en is vergelijkbaar met een persoon zonder de ziekte van Crohn. Helaas bestaat er ook de kans dat het gaat om een ontsteking die moeilijk is te controleren. In dat geval is een uitgebreide behandeling in combinatie met medicijnen noodzakelijk, waarbij ook een ziekenhuisopname en operatie tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Daarnaast zullen de patiënten met de ziekte van Crohn veelvuldig onderzocht worden door een specialist, zoals een internist, kinderarts, chirurg of gastro-enteroloog. Met name in geval van patiënten die medicijnen gebruiken tegen de ziekte, wordt er regelmatig bloedonderzoek verricht.

Komt de ziekte van Crohn vaak voor?

In Nederland wordt de ziekte van Crohn bij ongeveer duizend mensen per jaar gediagnosticeerd en de ziekte komt met name voor in Westerse landen. Crohn wordt veelal tussen de 15e en 30ste levensjaar vastgesteld en jongeren hebben een grotere kans op de ziekte van Crohn dan oudere mensen. Over het algemeen komt de ziekte meer voor bij vrouwen dan bij mannen.